ironia

a kontingencia fogalma (az a fo ga lom, amely egyébiránt vonatkozó könyve címében ... egziszten cia lista fő mű végéről: „Minden emberi valóság passió, ...

Ironia*. Aleksandr Aleksándrovitch Blok**. Tradução de Érika da. Silveira Batista***. Resumo: Aleksandr Aleksándrovitch Blok, poeta.

elhamarkodott, kiforratlan költeményeket tartalmazott. ... három énekre tagolt ironikus elbeszélő költemény, amelyet a költő Giovanni.

mint 5 órányi anyagból 25 ironikus, 5 cinikus és gúnyos, 20 semleges/kijelentő és ... Az intonáció már a jelentés előtti szinten előre jelezheti az iróniát.

nem az ördög ügyvédje lennék (és nem szándékom Derridát idézni egyvégté- ben), hanem a másik fél pártjára helyezkedem. A vita és a hozzá íródott.

értelmezni az alkotást. Az ARC-plakátoknál tehát a szöveg sosem maradhat el teljesen, mert ha a plakát nem is tartalmaz nyelvi elemet, az alkotás címe akkor.

PÉLDÁZAT ÉS IRÓNIA ... keletkezik, hanem többlet is előáll: jóllehet Gallus tárgyi értelemben, a jelentés szempontjából lopott, ám nyelvileg, stilárisan és ...

A német passzív szerkezet alkalmazása az aktív helyett a fordítás- ban helyenként indokoltabbá tette volna a főszereplő kiszolgáltatottságának.

É o que acontece em A ilustre casa de Ramires, romance cuja complexidade narrati- va entretece com o fio da ironia dois tempos, dois tipos de ação e dois ...

HARMADIK RÉSZ Példázatosság és (romantikus) irónia Kemény Zsigmond három ... tett";93 s hasonló váltást példáz a már Jókai Mór vezette Életképek az irodalom.

PALAVRAS-CHAVE: Ironia; Estratégias comunicativas; Narrativa de vida; Análise do discurso. ABSTRACT. This article draws upon the polyphonic theory of ...

elsősorban Sz. Molnár Szilvia, az irónia értelmezésekor pedig Paul de Man megközelítésére támaszkodom. A vizsgált kötetekben erőteljesen érezhető a hatvanas ...

1. El presente trabajo ha recibido ayudas pertenecientes a dos proyectos de investigación: (a) Análisis prag‑ mático de la ironía verbal. Tipología y ...

humor y la ironía a través, fundamentalmente, de tres autores esenciales: Kierkegaard, Freud y Lacan. Distinguiremos la comicidad de lo chistoso y del.

Palabras clave: ironía socrática; ironía romántica; historia de la ironía. [en] The irony: the historical evolution of the notion. Abstract. In our article we ...

Az irónia prototipikus definíciója szemantikai-pragmatikai perspektívából . ... A nehézséget az is fokozza, hogy sok esetben konkrét szerző és példa idézése.

szöveg az irónia általános problematikájától hangsúlyosan a regény ... ahogy erre Cervantes és Boccaccio jó példa – Sterne és Diderot semmiképpen nem.

mondatokkal indította Csíkszentmihályi Róbert szob- rászművész 2014-ben a Magyar Művészeti Akadémián tartott székfoglalójában annak a Bestiáriumnak a törté-.

Entre los mecanismos que sirven para configurar un discurso polifónico se encuentra la ironía, un instrumento empleado para incluir la voz de un enunciador que ...

Co ciekawe, to właśnie ironia była najbardziej cha- rakterystyczna dla poezji symbolistów (również starszych – deka- dentów), którzy, jak twierdzi rosyjska ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.