erdélyi családnevek

Névváltoztatás Sok Zimmermann, néhány Henrick, Kunicsek, Topán és egy Kovács nev család a XIX. században az Ács nevet vette föl. Ádám. Típusa Apanévi eredet ...

Kleineisel János, Újhartyán Monori úti lakos újkori névmagyarosítása, szégyellte eredeti sváb családnevét… Vagy: féltek a Németországba való kitelepítéstől, ...

SZÁZADI CSALÁDNEVEK A FELS -RÁBAKÖZB L. 1. Munkámban a Rábaközi Fels járás és a Répcemellék családneveit vizsgálom a. 18. század els felében.

A családnevek eredet szerint . ... lassan végleg kiszorítja a régi magyar „vezetéknév” meghatározást a népnyelvből is. Az kétségtelen, hogy Európában csak a ...

amikor az Árpád-kor végén a korlátozott számú egyházi eredetű nevek túlsúlyba kerültek a nagy mennyiségű régi magyar közszói nevekkel szemben, és így a sok ...

BÍRó FERENC 1999. Körösladány helynevei. Líceum Kiadó, Eger. BÍRó FERENC2002. ... Petnehári, Puskás, Sitt, Szegedi, Szilágyi, Szőlősi, Sztahá, Vámos, Vida; ...

Úr 2a, 4b (1346). Gyaur Kavor. Búr 2a (1594). Ambur Ambor. Csúr 2a, 2d (1589). Ficsúr Ficsor. Kandúr 2a, 5c (1680). Pandúr 4a, 4b (1649).

Hogyan kell értelmezni az „olasz (eredetű) ... vizsgálatba minden olasz vagy olasz eredetű, ... „történelmi” nevek: viselői hazánkba kerülve és.

A két világháború között a megye nagyobb része Csehszlovákiához tartozott, s ez ... Donoval, szlovákul: Donovaly, Zólyom megye; Denyóczki (Bereg-.

Ezen motivációs csoportok egyik eleme a haj, szem és a b r (amit elneve- ... vetkez k: homlok, szem, fül, orr, ajak, fog, áll. ... Csepelyes, Csipa,.

a név nyelvi alkata és eredete, illetve a névviselő etnikai hovatartozása, foglal- kozása, korábbi lakóhelye közötti kapcsolat feltételezésének.

Ebből fakadóan nincs rálátásunk pl. az Erdélyi Fejedelemség fennhatósága alá ... 2. táblázat: Az őrségi családnevek eredetrétegek szerinti megoszlása.

ION LUCA CARAGIALE: A húsvéti fáklya (Szabó István for ... adtunk pár piculát, még azt sem akarta elárulni, hogy már asszony-e vagy még leány. Jön Laforgue.

Tehén: svájci fehér és siementhali-keverék íjé, tiszta siementhali 4, ... Belenézett a házakba, lakásokba, az elrejtett szobákba, a szivekbe és kopo.

SZENTELEKY KORNÉL: Fülemet rányomom a földre (vers) — — 581 ... nek a kutya-szempontból internacionális vérkeveredésnek az eredménye egy.

Nem kereste tovább a macskát, leült az ágy szélére. — Mi az Isten van veletek? — kérdezte ingerülten. — Veszekedtek egy rongy macska mián, de agyon is ütöm én a ...

marque-i sorokat csal ki Karácsony írói érzékenységéből: ... de Beethoven remek Waldstein szoná ... európai ember igazi kalandja.

ki meztelen lányát néhány ócska gyöngyért ... Mintha Seherezádé varázslatos képessége fonná szüntelenül egyik történet ... *1 ^7^vv ...

Nem változtattunk a könyv stílusán, a receptek mértékén, ... A tarhonyát városban is lehet házilag készíteni, de jobb, ha a városi háziasszony jó szegedi ...

Rászlai Tibor eszmetörténész előadása. 2015.11.06. Péntek. 17.30 órakor ... Hernádi Tibor: 1956. A szerző e könyvben az. 1956-os szabadság-.

tanúságot tesz ez ügyben a nép nyelvjárása. A halmágyi nyelvjárás a székely nyelvjárások sorába tar- tozik. Hangtani, alaktani és mondattani sajátságainak ...

Az agyagedény-készítés egyszerű ... fÖ1, E n n e k vízszintes szárára jobbra és balra egy házilag ... Minden ruhadarabot házilag készítenek, csak a.

„The trembling of a Leaf" (Rezgő falevél); meg egy másik: „The Casucrina ... tosan arra a helyre, ahová "Willard B. Untermeyer felírta a nevét és lábával.

ahol betekintést nyertek a rönkház- építés fortélyaiba. ... Erdély mélyén, a Szováta, Gyergyószentmiklós és Parajd közötti erdőben, a Görgényi-havasok.

Bárdos Zsuzsa – Székely Melinda. 31. Vargyasi Melinda ... Viselet, öltözködés, ékszerek. A kiállítás leggazdagabb területe az ... „hímes” székely viselet ...

figyelmet és munkát, melyet ő Erdély magyar irodalmának szentelt. ... „Jutányosán eladó egy nagykendő. Valódi gyapjú, ... De a kopók vesze.

7 мар. 2014 г. ... Ligeti Ernő–Karácsony Benő konferencia Kolozsvárott. Két írói világ közös tragédiája. Pomogáts Béla irodalom történész: A helikon berkein.

16 апр. 2016 г. ... Rózsa-Flores Eduardo: Disznóságok gyűjteménye. Kémek, albán szefárdok, az őrdög, a halál és más nyalánk- ságok. ápr.20 – máj.10. között:.

a következ regényem — Ábel a rengetegben. 10. Tamási Áron — Reményik Sándornak. Farkaslaka, 934. V. 17. Kedves Károlynak — Császár Károly (1887–1966) a ...

Ez az „erdélyi szótár" nem kulcs, mely megnyitja a székely balladákat. ... Kádár Kata és a többi remek székely bal- ... ií. nv• Szót.: Magyar nyelv Szótára.

Vö. Szádeczky Lajos: A céhek történetéből Magyarországon. Budapest 1889. 93. ... mp Felséges Császár és Királly Arany Koltsos Hivétöl, Anya Udvarhelly,.

21 мая 2011 г. ... Dr. Powell kutatása nyomán feltárul a múlt egy darabja, de ad-e ez megnyugtató megoldást? ... A temetetlen múlt. A székelyek hun. A magyar.

Bánffy. Dénes áprilisi jelentése szerint I. Lipót biztosítékul Székelyhíd és Kővár, esetleg Szamosujvár átadását kívánta, legalább arra.

Doktori disszertációmban egy erdélyi, mezőségi falu – Visa ... valamint a táncot kísérő kulturális jelenségekre, mint például a viselet és viselkedés is.

domborodó vak szem szinte varázslatos erővel adják a szellemi és lelki világ összhangját. ... Csaba hun királyfi legendája ez, skandináv elgondolás sze.

ERDÉLYI MAGYAR. SZÓTÖRTÉNETI. TÁR. ANYAGÁT GYŰJTÖTTE ÉS SZERKESZTETTE. SZABÓ T. ATTILA. SZERKESZTŐ-MUNKATÁRSAK. DALY ÁGNES, P. DOMBI ERZSÉBET, ...

Közülük f leg Ágnessel és Gáspárral levelezett az író, t lük ... HÃ… Arcod elfújná a szél, ha porból lenne. Szép szavad felszállna, ha ködb l lenne.

Antall József vezette hivatal Bakonyoszlopon, Egerben, Losoncon, ... In id. Antall József: Menekül- tek menedéke. Emlékek és iratok. (Szerk.

Gyulafehérváron (in Alba Iulia) a falakon kívül, a Nagy Tegla ucza-ban ... Haray Chuka Mátyásné: özvegy Gabriel Magdolna (n), továbbá Nexe Pálné: Haray Beö-.

VÁROSKÉPEK. KOLOZSVÁR * ENYED * NAGYVÁRAD ... teni Kolozsvár arcáról, olyan képet, amely úgy mutatja ... erdélyi város, amelynek Kolozsváréval vetekedő, jól.

viszont azonnal le kell szögeznünk, hogy az Erdélyi Helikonban ... Annyit azonban e kísérlet szerzőjének mégis le kell szö- ... Szopj üde ifjúságot!

A név eredete és jelentése még nincs véglegesen tisztázva. A sokféle ... mint ahogyan azt gyűjteményünkben A pakulár című ballada 10A. és B.

1 февр. 2020 г. ... Vótak nálam macska képibe, vótak medve képibe es. ... tárgyalt betegségek és gyógynövények között az ótvaros gyermek fürdővizébe tett ...

Gyalui-havasok. Bihar-hegység. Torockói-hegység. Erdélyi-érchegység. Zarándi-hegység. Béli-hegység. Királyerdő. Fekete-ponor-fennsík. Pádisi-karszt.

Az aszketizmus egy olyan életforma, amely alapvetően az „evilági” örömöktől való tá ... jelentése „jó” egy nagyon tág és általános értelemben, azzal a plusz ...

Az RMDSZ esetében viszont egy etnikai pártról van szó, amelynek a szava- ... Az RMDSZ mint ellenzéki párt vett részt a romániai politikai élet-.

Patrónusa, Kendi Sándor támogatásával lett levélkereső,. 1580. július 26-án már káptalani requisitorként ... Az erdélyi káptalan jelentése Dathos, Pagocha.

A menetet a násznagy, vőlegény és vőfély szolgái ... vőfély vitte fel lóháton s a menyasszony násznépe előtt adta át; a fogazda köszönte meg.

Hány osztályt végezhet még el anyanyelvén, s mettől kezdve lesz kénytelen ... egyre szorongatóbbá teszi, hogy vajon ezen a munkahelyeden is meddig ...

azüldözöttkeresztyéneknek,hogy aháborúbansokatszenvedett,me- nekülésre kényszerült családok hazatérhessenekotthonaikba–kö- zölte Havasi Bertalan.

higított savanyú káposztalével főzik, és disznóhús helyett bárányhúst és ... Hozzávalók: 50 dkg szárazpaszuly, 1 db füstölt marhanyelv vagy füstölt libacomb ...

A halottól néhány lépésnyire körülbelül 100 darab magyar dekoráció is feküdt, ... A férjhezmenend leányok gondosan megkötött-horgolt csipkéit kibont-.

Gyulay Ferenc 4 c;. Komjáthy Zsigmond 3 c; Pogány László 5 c, 1 i; Rátonyi Gábor. 2 c; Rátonyi István 1 c, 1 i; özv. Rátonyi Zsigmondné 1 c, 2 i; Szi-.

tyás uralkodásának rajzával mutatta be : teljes töiténeti tablót nyújt ... kiadása Hermannstadt 1924 (az idézetek mindkettőben egyformán).

14 мар. 2014 г. ... 12–13 Cseke Péter Tamás: Juncker mögé állt. Dublinban a Néppárt ... Jean-Claude Juncker legfonto- ... nak tanára A székelység eredete és.

•és ott állandó lakosságot köthessen le. A német lovagok a. XII. században a. keresztes háborúkat ve zették, a szent földet (Palesztinát) és fővárosát (.

régi mesterekre utal — hiszen a vers is kincset teremtő ötvösmunka, a költő a ... S z eptemberi fák: A cím konkretizál: a vers a szeptemberi, az őszi fákról.

Az erdélyi szászok mezőgazdasága. ... az a vágy, hogy az erdélyi magyarok valahára megösmerjék s meg- ... Hiszen csak az Erdélyi Nemz. Múzeum.

Kiss Székely Zoltán versei . ... hű szerelmed: hűséges szereteted. ... ságot és szerelmet együtt evokáló kétdimenziós költeményben. Petőfi hazájában.

kezdeti időszakban, elválaszthatatlan egymástól. A medence fejlődésének sajá tosságai, ősföldrajzi kapcsolatai, mai domborzata azonban egyértelművé teszik.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.