users.atw.hu/ibolya-deb/dokumentumok/ped.pdf

KLIK Debreceni Tankerületének oktatási koncepciója;. - az évtizedek alatt kialakult iskolai hagyományok. Alapvető célunk – a Magyarország Alaptörvényében ...

users.atw.hu/ibolya-deb/dokumentumok/ped.pdf - kapcsolódó dokumentumok

KLIK Debreceni Tankerületének oktatási koncepciója;. - az évtizedek alatt kialakult iskolai hagyományok. Alapvető célunk – a Magyarország Alaptörvényében ...

Az Ibolya Utcai Általános Iskola alapfokú oktatási intézmény. ... Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek ...

Wa-Sha-Quon-Asin, azaz Grey Owl , Szürke Bagoly, polgári nevén Archibald S. Belaney kanadai író (1888 -1938) apacs indián anya gyermekének vallotta magát, ...

Nyugati front (Franciaország):. 1.) Szembenálló felek: Németország ↔ Franciaország. 2.) A háború menete. - Németország megtámadja Franciaországot Belgiumon ...

I. A második ipari forradalom (1871-1914). 1.) Komplex gazdasági-társadalmi átalakulás. - az ipari, az agrárszektor, az infrastruktúra forradalma.

I. A szolgáltatás. 1.) Fogalma. - olyan gazdasági tevékenység, ahol nem hoznak létre új terméket. - színvonalát, fejlettségét az ország gazdasági ...

Az alany. I. Fogalma. Az a mondatrész, amelyről az állítmánnyal megállapítunk valamit. II. Kérdése ... Ez az alany, egy vonallal húzom alá. ... V. Fajtái.

Ménrót/Nimród és Enéh fiai Hunor és Magor. ... Hunor utódai lesznek a hunok ... A táltos magyarázata: Emese fiút szül, akinek a turul madár az apja.

Nagy tájai a) Nyugat-ausztrál-tábla. - táblás vidék. - belsejében sivatagok vannak b) Nagy-Vízválasztó-hegység. - keleten található.

I. Ausztrália népessége. - népsűrűsége alacsony - a lakosság eloszlása egyenetlen. - településformák. • város. • farm: ▫ magányos települések;.

II. A Truman-elv: - 1946. Truman amerikai elnök beszéde a parlamentben: - Amerika feladata, hogy megvédje a világot a kommunizmustól és más diktatúráktól.

I. Ásvány, ásványkincs, érc. 1.) Fogalma. - Bolygónk szilárd kérgének egynemű, természetes úton kialakuló építőanyagai. 2.) Kialakulása. - a magma lehűlése.

Több tucat állam laza szervezete alkotja a németek lakta területeket. 2.) Gazdasági helyzet ... Az egységes Német Császárság kikiáltása.

A mondat. I. Fogalma. A szavakból és toldalékokból szerkesztett mondat a kommunikációs folyamat láncszemnyi egysége, amely közöl, kifejez a partner számára ...

Észak-Amerika a) északkeleti partvidék. - Labrador-áramlat - HŰT b) nyugati oldal. - meleg tengeráramlás → az Alaszkai-öböl télen sem fagy be.

I. A fasizmus szó jelentése. - latin eredetű szó. - fasces (fászcész) = vesszőnyalábba fogott bárd. • az ókori Rómában a konzulok (a köztársaság vezetői) ...

Afrika tájai. 1.) Szahara. - a Föld legnagyobb sivataga – területe állandóan növekszik. - táblás vidék – széttöredezett röghegységgel.

"Minden út Rómába vezet" → úthálózat kiépítése. - kereskedők. - hadsereg. - utazók (a rómaiak szerettek utazni a birodalom különböző provinciáiba).

A történelem forrásai. I. Fogalma. Történelmi forrás = ami segít megismerni a múltat. II. Fajtái. 1.) Tárgyi emlékek. - pl.: szerszámok, pénz, épületek ...

A Föld felépítése. 1.) Jellemzői. - gömbhéjas szerkezet. - koncentrikusan elhelyezkedő gömbhéjak = geoszféra. - koncentrikus = azonos központtal rendelkező, ...

László Gyula: Tavaszköszöntő. Fut a felhő fent az égen, tavaszi szél hajtja. Kizöldült a domb oldala, pelyhedzik a barka. Sürgönydróton fecskék ülnek,.

Thury Zsuzsa: A tűzpiros üveggömb. Kabai Erzsi sudár növésű, szép lány, szőke haja vörösbe játszik, keskeny metszésű szemének pillantását nehéz elfeledni.

I. Időszámítás a Föld és az emberiség életében. Földtörténeti korok. - Fogalma: • a földfelszín alakulásának különböző szakaszai.

peremtenger (a kontinens peremén található). • nincs önálló medencéje. - beltenger (a kontinensek között található). • van önálló medencéje.

IV. Spartacus rabszolgafelkelése. 1.) Spartacus. - szökött katona, eladták rabszolgának (Capua: gladiátoriskola). ˗ megtagadja egy társa meggyilkolását.

Móra Ferenc: Rab ember fiai kérdések. 1. Mire szolgálnak ezek a praktikák: „Akkorát üt az üllőre a kalapáccsal, hogy az […] menten elijed.

Ma a belső keletkezésű szavak két nagy csoportját különítjük el: a) szóteremtés: - tudatos alkotó folyamat. - a szó a kezdetektől betölti a szerepét.

i.e. 480 Thermopülai-szoros. - spártai hadvezér: Leonidasz ↔ perzsa hadvezér: Xerxész. - szűk átjáró: a görögök sokáig ellenállnak.

Kommunista diktatúra a Szovjetunióban. I. Sztálin. 1.) Fiatalon bekapcsolódott az orosz munkásmozgalomba. 2.) Lenin halála (1924.) után Sztálin lett a ...

3.) Sopron szavazás útján visszakerül Magyarországhoz. 4.) Bethlen-Peyer paktum. - megegyezés a szociáldemokrata párttal (vezetője Peyer Károly).

II. Afrika határai. - Északon (Európától választja el):. • Gibraltári-szoros. • Földközi-tenger. - Keleten (Ázsiától választja el):. • Szuezi-csatorna.

A felkelő nap országa: Japán. I. A földrész legfiatalabb területei. - Szigetei száma. • 4 nagyobb, 4000 kisebb. - Határai: • a kontinenstől a Japán-tenger ...

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr. KÉRDÉSEK. 1. Melyik évszakban játszódik a történet? 2. Miről volt híres a Vadliba őrs?

Mi a közös esemény Harisnyás Pippi meséinek megszületésében és papírra vetésében? ... Pippi apjának tengerészládája? öreg ruhák, távcső, néhány könyv, ...

Kinek a születésnapját ünnepelte Róbert Gida, Micimackó és Malacka? 48. Mi történt Mackóval és Malackával mialatt Kist, Nyuszi rokonát keresték?

Melyik erkölcsi tanítás az alapja A kis herceg című könyvnek? 1./ Az élet értelme a szeretet. 2./ Segíts magadon, Isten is megsegít.

A forgóeszközök szerkezetének legfontosabb mutatói a készletek és a pénzügyi eszközök aránya, ill. az anyagkészletek a befejezetlen.

A tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai. ▫ A tárgyi eszköz körébe azok az anyagi eszközök tartoznak, amelyek eredeti megjelenési formájukat hosszabb időn át.

horgászjegy és fogási napló, valamint területi horgászengedély vagy, heti- ill. napi- jegy) rendelkező személy jogosult. A feljogosított személy a jogszerű ...

lönbségek Arany szövege és a mese ideáltipikus menete között is. Rózsa nem apja egykori, még az ő születése előtti ígérete miatt, hanem saját akaratából ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.