A Debreceni Egyetem Évkönyve

Dr. Nagy János egyetemi tanár, rektor tanévnyitó beszéde a 2006/2007-es tanév megnyitásakor. ... Dr. Udvardy Miklós egyetemi tanár ... Morvainé Gajdán Anikó.

A Debreceni Egyetem Évkönyve - kapcsolódó dokumentumok

Dr. Bíró Tamás egyetemi docens szak- és továbbképzési centrumelnök-helyettes: o. Dr. Ádány Róza egye- temi tanár stratégiai centrumelnök-helyettes:.

Dr. Nagy János egyetemi tanár, rektor tanévnyitó beszéde a 2006/2007-es tanév megnyitásakor. ... Dr. Udvardy Miklós egyetemi tanár ... Morvainé Gajdán Anikó.

alkalommal az ESN-nel és az EHÖK-kel közösen rendezett Külügyi Börze volt. Több alkalommal vettünk részt különböző (MCTS, CEEPUS,.

Feövenyessy Krisztina. • Gubányi Zsófia. Veronika. • Kárpáti Tímea. • Kiss Szilvia. • László Ágnes. • Leszkó Dóra. • Lőrincz Zsanett. • Major Petra.

70/2017. (II. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a. Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel kötött együttműködési megálla-.

szobrászművész az Álom kapujában című domborművét az Infektológiai és. Gyermekimmunológiai Tanszéken. A bronz dombormű egy göndör ... Karajos Edda Enikő.

Dr. Nagy jános egyetemi tanár, rektor tanévnyitó beszéde ... Dr. Abádi Nagy Zoltán egyetemi tanár, TEK-elnök ... Molnár Adrienn I. helyezés V. gazd.

Dr. Bíróné Debreczeni Mária. • csoportvezető, MK ... Mária az ÁOK Kiváló Oktatója elismerést, 12 oktató az ÁOK Év Oktatója díjat ... Rozgics Kornél Balázs.

15 дек. 2011 г. ... sikereket értünk el (PEER, OpenAir, OpenAir Plus, AAA European Study) ... Ballagási ünnepség a DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája ...

1 июл. 2010 г. ... Madagaszkári-Magyar Konferencia (Jogtörténeti Tanszék). •. 2011. május 3.: ... Granoviter Jázmin. •. Kiss Erzsébet.

1 июл. 2009 г. ... gedűs Csaba egyetemi tanári kinevezését a FOK Fogpótlástani Tanszékére. ... la működését megfelelőnek találta és 2014-ig akkreditálta.

Marton L. Csaba részére a címzetes egyetemi tanári cím adományozását. ... Ákos koordinálásában, aki a hálózat 2011/2012 évi tanévi sikeres teljesítményéért.

Debreceni Egyetem Balásházy János ... https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/debreceni-egyetem-balashazy-janos-gyakorlo-szakkozepiskolaja-.

30 дек. 2017 г. ... Az Egyházi Törvénykönyv - A CodexIurisCanonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal. Budapest: Szent István Társulat.

legtekintélyesebb, legbonyolultabb szervezete a Debreceni Egyetem. ... talaján kialakult karon az eltelt több, mint 90 év alatt a szakok képzése nyitottá ...

A Déri Múzeum támogatást nyert az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától (Pályázati azonosító: 204188/00609) a múzeum évkönyve megjelentetésére. A debreceni Déri ...

31 июл. 2021 г. ... Dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, RTK ... Egyetemesen járó, feltétel nélküli alapjövedelem Csuhai Sándor esettanulmány.

detén, közepén, fiatalon, középkorúan. ... Petrányi Gyula, Sz. Kelemen Gabriella: Transfer faktor - a misztikus hatásmechanizmus. ... 1976 Dr. Faragó Anna .

Dr. Földes János, Dr. Takó József, Gesztesi Erzsébet : A plasma jódtyrosin-tartal- ... Megyeri Eszter csoportvezető, a dékáni hivatal megbízottja.

Dr. Imre Sándor. 1942–1943. ... Dr. Pallós Imre címzetes egyetemi docens ... Dr. Ádány Sándor egyetemi docens, tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes.

Wálder Gyula. 1939–1940. Dr. Zimmermann Ágoston. 1940–1941. Dr. Vendl Aladár. 1941–1942. Dr. Imre Sándor. 1942–1943. Dr. Mihailich Győző. 1943–1944.

Nádorné Simon Ágnes tartott beszámolót a ... Tóth Lászlóné Molnár Teréz Ida középiskolai ének- és zenetanár ... Mátrai Ferencné Vámos Ágnes operaénekes.

1 янв. 2021 г. ... tudományi Karon Andrási Erzsébet, Ignáth Zsuzsa és Noszál Béla. ... Solymosi Antalné Huck Zsuzsanna ... Demcsák Sándorné Dr. Kelen Ilona.

A kar kiemelkedő tanárai és munkatársai, Korányi Sándor, ... és súlyosabb betegség a megsemmisülés, a soha többé nemlevés, a halál komor érzését.

Ez utóbbi lehetőséggel legmerészebben a Pécsi és Debreceni Orvostudományi ... G impl F erenc (Tüdőklinika) ... Nagygyűlése, Debrecen, 1972. október 26.

Gécsek Máté Árpád. Gulyás Gyöngyi. Harman Béla András. Jáger Zsófia. Jobbágy Réka. Kádár István ... Tombácz Fanni Bea. Tóth Anna. Tóth Enikő. Tóth Levente.

Tanszék, Nemzeti Közlekedési Hatóság, MH Geoinformációs Szolgálat, Időkép Kft. A projekt négyéves időszakában az ... Bánkuti Amanda. Barna Dóra Viktória.

Dr. Tóth Norbert adjunktus (2015. december 31-ig) ... Dr. Kovács László ezredes (2016. június 21-ig) ... Külkapcsolatokért felelős referens: Eck Bence.

1 янв. 2021 г. ... ként jelentetjük meg Évkönyvünket szerkesztési és technikai okokból. ... Néhány fontosabb adat a Budapesti Orvostudományi Egyetemről .

Mária, Dr. Kondás József, Dr. László Előd, Dr. Nedelka Zsuzsa, Dr. Szegedi ... Tanársegédek: Dr. Böröcz Lajos, Dr. Biiky Béla, Demcsák Sándorné dr.

12 нояб. 2020 г. ... sz. 87. Page 90. Dr. Farkas László: Szovjetunió. 1965. július 15- ...

3 сент. 2012 г. ... BOGDÁNYI VIVIEN. BOR BEATRIX. DR. PAÁL VINCE. HAVASI RITA. MAGYAR DONÁT ... SEBESTYÉN TITANILLA. VÁGVÖLGYI VIRÁG. KEMPF KITTI. VÁGÓ CSABA.

egyetemi tanár és Dr. Gábor György egyetemi docens, dékánhelyettes. ... Baló József: Az általános kórbonctan tankönyve, Budapest, 1962, Medicina.

Az 1960/61. tanév folyamán két kimagasló előadás hangzott el a poli ... Segédmunkások: Papp Béla, Csernus József, Tímár Gyula, Villás.

30 сент. 2019 г. ... teorológiai Tanszék, Nemzeti Közlekedési Hatóság, MH Geoinformációs Szolgálat, Időkép Kft. ... teret ad a Ludovikának a Nagyvárad tér felől.

számú Szemklinika és a rekonstrukció alatt álló II. számú Női Klinika, illetve a Nagyvárad téren tervezett elméleti tömb között lényegében új egyetemet ...

berendezések tisztító mőveleteibıl. 3.3.6. Az ultrahang alkalmazása a tisztítási mőveletekben. Az ultrahang alkalmazásának egyik legfontosabb területe a ...

a résznél már a narrátor is utal a jóslás mechanizmusára: nem ... lósulásaként viszi színre, Edit és Richárd szerelmi kapcsolatának kiteljesedésében.

Debreceni Egyetem. Születési hely, idő: Nagykőrös, 1955. január 15. Végzettség: Villamosmérnök. Tudományos fokozat: Egyetemi kisdoktori cím dr. tech.

1 февр. 2021 г. ... 2. HAZAI SERTÉSFAJTÁK TELJES GENOM- ÉS KOMPLEX. ANDROLÓGIAI VIZSGÁLATA A SZAPORODÁSBIOLÓGIAI. MUTATÓK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.