doktori.btk.elte.hu/folk/dallos/diss.pdf

anyjuk a vasorrú bába, apjuk a bakarasznyi ember, feleségük boszorkány lehet. ... A fekete csődör annak a sárkánynak (aždaha) a hátára vetődik, ...

doktori.btk.elte.hu/folk/dallos/diss.pdf - kapcsolódó dokumentumok

anyjuk a vasorrú bába, apjuk a bakarasznyi ember, feleségük boszorkány lehet. ... A fekete csődör annak a sárkánynak (aždaha) a hátára vetődik, ...

készítést: a saját fogyasztásra szánt házisajt nem ismeretlen, de nagy mennyiségű előállítására, ... készítés között. ... A lóistálló oldalában nyúlketrecek.

hogy van olyan javasasszony, aki azt mondja, hogy csak a gyűdi víz segít, vinnék is ezer liter szám- ra, nem is ez a baj, hanem az, hogy mire szánják.

Signa-i szalmamúzeum megbízásából követi a toszkán szalmafonás történetének epizódjait, a svájci hatásokat (2001) A svájci termelés.

Dosztojevszkij regényhősének „előzményét” Bahtyin az európai irodalom ... 222 A kutató Nasztaszja Filippovna mellett A játékos Polináját és A Karamazov ...

I. A doktori értekezés adatai. A szerző neve: Dyekiss Virág. MTMT-azonosító: 10017866. A doktori értekezés címe és alcíme: „Vándorol a hang” A nganaszan ...

Véleményünk szerint érdemben kell megvitatnunk különösen az Amerika, de A kastély ... a Fehér éjszakák, a szegény emberek szerzőjének szellemi torzszülötte.

„régi”székesegyház kváderei, faragott kövei a püspöki birtok egri és Eger környéki ... Az egri középkori székesegyház épületének román kori, 12. századinak ...

A változás törvénye kimondja, hogy ezek a történetek a ... Egy teljesen más figura, árva leányzó ugyancsak, de egy jól baszós, mindig felülkerekedő.

krimi fontos képviselőjének, Agatha Christie-nek az első magyar ... nyomozás története, miközben Miss Marple kiindulópontja a levelek „valószerűtlensége”.

A tihanyi bencés apátság műtárgyai és mesterei a 18. században. Művészettörténet-tudomány Doktori Iskola. Doktori iskola vezetője: Dr. Kelényi György DSc., ...

Tiffany Stern szerint – és jómagam is ezen az állásponton vagyok – a ... London: Dover ... De nehéz volna figyelmen kívül hagyni, hogy Lear meghalt a.

Az I. részben összefoglaljuk A Mester és Margarita keletkezéstörténetének ... tavaszán forgalomba került „újabb”64 film minden bizonnyal még tovább erősít.

vagy lesz képes – behatolni, ahol az értelem megvilágosító ereje kevésnek bizonyul.137. 2. 1. Két lexikoncikk tanulságai. Matirko Bertalannak a Magyar írók ...

szájseb, szájzsébre, pállott száj, szájfájás, száj rothadása, túr stb. A felsorolt megnevezések azt bizonyítják, hogy gyakran nem tudták pontosan.

(HORVÁTH Kornélia, Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák) ... Széplaky Gerda irodalomtudományi elemzése a következő előfeltevésekre épül:.

Eggeling Horizontális-vertikális orchestra és Diagonális szinfónia című munkája, Richter Ritmus és Ruttmann Opus című sorozata, valamint.

Ung, Bereg és Ugocsa vármegyék római katolikus plébániái a szatmári püspökséghez tartoz- ... filiáléi között jelent meg térségünkben: a Szatmári Friss Újság ...

20 апр. 2014 г. ... Egzisztencialista líra a közép-európai régióban: Pilinszky János és Slavko ... Valamennyit egyazon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják.

Rádió, az Álmost pedig 1934-ben állította színpadra az Operaház.100 Ez a három ... a már felsorolt okokon túl azért is, mert az 1869/70-es filharmóniai évad.

elemzése során – elengedhetetlen volt, hogy a megállapításainkat gazdag idézet- ... hogy művészete milyen irányba fejlődhetett volna.

tendencia betetőzőjének természetesen a népi-urbánus vita tekinthető, amelynek zavaros jelentésű utóbbi tagja77 mintegy rögzíti e kapcsolatot, ...

Ipolyi Arnold meseközlési elveiről Erdélyi János Magyar népmesék című, az első magyar nyelvű magyar népmeséket tartalmazó műfaji antológia már idézett ...

munkásságát az utóbbi bő évtizedben Szilágyi János György és Szentesi Edit ... minőségű festmények árai magasak voltak, Thomas Lawrence Charles Binny.

Kötet-és cikluskompozíció Ady Endre Szeretném, ha szeretnének című kötetében ... A címek elemzése során Genette, ahogy maga nevezi,.

Ezek parainézis-szerű „házi szabályok” a keresztény családok tagjait a. „házi áldásoknak” megfelelően, mintegy kifüggesztett tábla módjára figyelmeztetik az.

6 „…a gyermekirodalom fogalma sem elméleti úton konstituálódik. ... több fiúról van szó, mikor a tündérmese egy kiválasztott fiúról szól általában,.

Az egyetlen hasonlóság a japán versek és Kosztolányi saját versei ... Kosztolányi és a japán vers kapcsolata a III. fejezet témája. Viszonyulásáról a japán.

módon még Kosztolányinál is akad példa a dekadens irodalom társadalmi ... jelentés a filozófus szerint a családi hasonlóság elvén alapul: a fogalom által ...

Én persze csak arról vallhatok, hogy mi vonzott engem – engem, akinek első vékonyka kötete kizárólag groteszk írásokat tartalmazott, és.

Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Radák Judit. Vajda Lajos Pepita füzetei. Vajda Lajos téranalíziseknek is értelmezhető szentendrei városképei,.

Képes Géza tanulmányában rámutat arra, hogy Jones, a Poeseos Asiaticae-ban idézi Reviczky egyik leveléből azt a részletet,.

játék az egyes műfajok konvencióival, intertextualitás, metafikció. ... (mintegy 500 cím) verseskötetek, képregények és ismeretterjesztő kötetek teszik ki.

erkölcsei adják oktató és itt-ott sötéten szinező jellegét, de a miből, ... tanulmányomban írok részletesen: LOVAS Borbála, Hozzátenni vagy elvenni?

között az Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László költészetével fémjelzett erdélyi ... 376 DSIDA Jenő Legszebb versei, utó.

Testre szabott élet. Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek című műveiről. Kijárat Kiadó, 2007. 5 Szirák Péter: Az ész reménye a sors ellenében.

A romantika kutatására jellemző az induktív megközelítés, a részproblémákra fókuszálás, amiből az is következik, hogy a romantikus irodalom és művészet kánonja ...

„magányos szóból szőjél olyan kelmét / mi a gyermeknek, s ha felnőtt is kell még” - Az ornamentális szemlélet megjelenése Lesznai Anna irodalmi életművében.

A doktori értekezés címe és alcíme: Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában. DOI-azonosító: 10.15476/ELTE.2014.066.

Kiss Zsuzsanna. Zala megye nyilvánossága a neoabszolutizmus korában. Történelemtudományi Doktori Iskola. Dr. Székely Gábor DSc, Doktori Iskola vezetője.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.