ecseri.puskas.hu/informaciok/ktt_hf/tananyag/atomok/1.atomok_izotopok.pdf

Az atomok felépítése, izotópatomok. Az atom felépítése ... A gömbszerűnek elképzelt atom közepén, a pontszerűen kicsi atomnak is pontszerűen.

ecseri.puskas.hu/informaciok/ktt_hf/tananyag/atomok/1.atomok_izotopok.pdf - kapcsolódó dokumentumok

Az atomok felépítése, izotópatomok. Az atom felépítése ... A gömbszerűnek elképzelt atom közepén, a pontszerűen kicsi atomnak is pontszerűen.

Egy atom tömege nagyon kicsi. Kb. 10-25 kg. Kényelmi okokból ezért az atomnak nem a valóságos tömegével számolunk, hanem a relatív atomtömeggel.

Az általa akkor ismert 60 elemet növekvő atomtomeg szerint rendezte sorba. • Ekkor észrevette, hogy a sorozatban az anyagok tulajdonsága.

Ionok és az ionkötés. Ionoknak nevezzük az atomokból vagy molekulákból képződő töltéssel rendelkező részecskéket. Az ionok képződésének az oka, ...

A korpuszkuláris anyag a részecskékből álló anyag. Ilyen a gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyag, de ide tartozik a proton, neutron stb. is.

1. Hány négyzetméter? 100 cm2 = 1990 dm2 = 11 dm2 = 96 480 cm2 = ... köbdeciméter. (liter) ... l dm3;. 0,11 m3. 111 dm3;. 11 000 cm3. 10 dm3. 4. Hány liter?

TÜKRÖK. 1. feladat. Az 1,8 m magas ember mekkora függőleges helyzetű síktükörben láthatja magát tetőtől talpig? (90 cm). 2. feladat.

Mivel foglalkozik a fénytan? 2. Mivel foglakozik a fizikai optika? 3. Milyen jelenségeket vizsgál a geometriai optika? 4. Mi a fény?

Két koherens hullám találkozásának terében hol lesznek a sötét helyek? A) Ahol a hullámok azonos fázisban, tehát olyan útkülönbséggel találkoznak,.

A víz forráshője 2260 fajhője 4,2 or. Ha a 0 °C-nál választ- kg juk meg a víz belső energiáját, akkor hányszor nagyobb a 100 °C-os vízgőz belső.

Az acél olvadáspontja 1500 o. C, a sárgaréz olvadáspontja 950 o. C, a bronz olvadáspontja 900 o. C, az arany olvadáspontja 1063.

Gyakorló feladatok. Mértékegységek átváltása. 1. Pótold a hiányzó mértékegységeket, mérőszámokat! 42 000 cm=.

Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás. 2. Folyékony halmazállapotú anyagok hőtágulása.

Hatásvonal: Az az egyenes, amely átmegy az erő támadáspontján, és az erő vonalába esik. • Az erő nagysága megegyezik a lendületváltozás sebességével.

1. Az inerciarendszer fogalma. 2. Newton I. törvénye. 3. Newton II. törvénye ... 8. Cavendish kísérlete. 9. Fizikatörténeti vonatkozások. 1 ...

Hatásvonal és támadáspont. 3. Forgatónyomaték. 4. Merev test viselkedése egy erő hatására. 5. Merev test viselkedése két erő hatására.

A hidrosztatikai nyomás egy adott folyadékban, ugyanolyan mélységben minden irányban ... A folyadék nyomása nem függ az edény alakjától, ezért az egymással.

A párkeltést tehát úgy kell elgondolni, hogy egy atommag közelébe jutó γ-foton eltűnik, és helyette elektron-pozitron pár keletkezik, miközben az összes.

e) Pillanatnyi sebesség-idő grafikon f) Út-idő összefüggések g) Hely-idő grafikon h) A mozgás dinamikai feltétele. 4. Átlagsebesség fogalma.

Hullámmozgás akkor alakul, ki ha egy külső erő által létrehozott, deformációs állapot, egy közegben tovább terjed. Hullámmozgás csak rugalmas és rezgőképes ...

Az állapotjelzők közötti összefüggés matematikai leírása az állapotegyenlet. Néhány mondat az állapotjelzőkről a) Térfogat. A gázok térfogata az a térrész, ...

c) Kapacitív ellenállás d) Ellenállások csoportosítása e) Ohm- és Kirchhoff-törvények váltakozó áramú áramkörben. 4. Váltakozó áram munkája és teljesítménye.

Az s spinkvantumszám (értéke +1/2 vagy –1/2) azt határozza meg, hogy az atomi pálya impulzusmomentuma, ill. az elektron saját impulzusmomentuma a külső.

Halmazállapot-változások. (Vázlat). 1. Szilárd-folyékony átalakulás. 2. Folyékony-szilárd átalakulás. 3. Folyadék-gőz átalakulás.

Az elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságai. 4. A teljes elektromágneses színkép. 5. Az elektromágneses rezgésekkel és hullámokkal kapcsolatba ...

•megsokszorozzák az általunk kifejtett erőt. Az egyszerű gépek fajtái: •emelő típusú egyszerű gépek. •lejtő típusú egyszerű gépek ...

Mechanikai munka, energia, teljesítmény. (Vázlat). 1. Mechanikai munka fogalma. 2. A mechanikai munkavégzés fajtái a) Emelési munka b) Nehézségi erő munkája.

Karbonsavak. 1. Funkciós ( karboxilcsoport) és hatásai. • Összetett funkciós csoport. • Az oxocsoport és a hidroxicsoport ugyanahhoz a szénatomhoz.

MÁSODRENDŰ KÖTÉSEK. Jellemzőjük: •Molekulák között alakulnak ki. •Gyengébbek, mint az elsőrendű kötések. •Kötési energiájuk: 0,8-40 kJ/mol. Fajtái:.

SZILÁRD HALMAZÁLLAPOT. • Alak, térfogat. • Részecskék mozgása. • Olvadás. • Hőenergia hatására. • Nyomás hatására. Page 2. Szilárd anyagok csoportosítása.

•Az ammónia vizes oldata, a szalmiákszesz lúgos kémhatású. •Az oldatban ammónium-ionok (NH. 4. +) és hidroxid- ionok (OH–) találhatók:.

Toluol (metil-benzol). ▫ Nitrálása. ▣ Sztirol (vinil-benzol). ▫ Polimerizációja. ▣ Naftalin C. 10. H. 8. A nagyi molyirtója. Egyéb aromás szénhidrogének ...

Legfontosabb karbonsavak. A kis és a nagy szénatomszámú karbonsavak közül is kettőt-kettőt említünk meg. KIS SZÉNATOMSZÁMÚ KARBONSAVAK. Hangyasav (HCOOH).

AZ ALKINEK. • hétköznapi nevük: acetilén típusú szénhidrogének. • nyíltláncúak. • egy hármas kötést tartalmaznak. • végződés: -in. • reakcióképességük nagy ...

SZÉNHIDRÁTOK. A szénhidrátok jellemzése. Tudományos nevük: szacharidok ... Kettős szénhidrátok, diszacharidok. • Savas hidrolízissel két egyszerű ...

Az aldehidek funkciós csoportjában, a formil-csoportban található egy H-atom. A formil - csoport szén és a hidrogén atom közé könnyen beépül egy oxigénatom.

Vis vitalis elmélet. Page 6. Vis vitalis (életerő) elmélet lényege. Az élő szervezet anyagai másféle törvényszerűségek alapján, másféle anyagokból épülnek ...

Az atom felépítése. • Izotópatomok. • Mennyiségi ismeretek ... A hidrogénatom szerkezete. Kvantumszámok ... Hol található az atom tömegének jelentős.

10 сент. 2018 г. ... arattak a gazdák 2018 nyarán, Bulgáriában pedig 14 százalékkal 5,4 millió tonnára ... aszály végképp megindította az árak emelkedését.

14 дек. 2017 г. ... A fekete berkenye, más néven arónia, hazánk egyik ... ősszel érvényesül, amikor az 1,5-2 méter magas bokor kis méretű levelei sárgás-pirosas.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.