Területi Statisztika 2008/3

Mendöl 1944, Bulla – Mendöl 1947, Erdei é. n., 1971, Frisnyák 1990) és az általános ... (2006): Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára.

Területi Statisztika 2008/3 - kapcsolódó dokumentumok

Mendöl 1944, Bulla – Mendöl 1947, Erdei é. n., 1971, Frisnyák 1990) és az általános ... (2006): Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára.

Rudabányai-hegység völgyében. ... lyebb pontján kialakult, egyedi látványt nyújtó bányató, amely közel 60 méteres mélységével jelen-.

Palotás Jolán kandidátus, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, ... Dr. Gulyás László PhD, docens, Szegedi Tudományegyetem;.

A török kiűzése után Savoyai Jenő volt a vidék legjelentősebb földesura, majd a XVIII. század- tól a sziget ismét királyi birtok lett.

Irak, Irán, Izrael, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Omán, Szaúd-Arábia, Szíria, Törökország. ... Kuvait nem bővelkedik vonzó látnivalók-.

2 июн. 2020 г. ... Bari a magyar búza, Genova a kőolajtermékeink, Catania, ... Fiume és a magyar–horvát tengerpart közötti „szomszédos” áruforgalom.

A „Világföldrajz” egy (hajó)szerkesztő szemével. Mint tantárgy, Diósgyőrben ... Marosi Lajos (2009): Egy Carpathia-titok nyomában. A csalóka regisztertonna.

Kertész János. Budapesti Műszaki és. Gazdaságtudományi Egyetem, ... Lengyel Balázs – Varga Attila – Ságvári Bence – Jakobi Ákos – Kertész János.

Területi Statisztika hasábjain indult Tóth József (2008) problémafelvetése nyomán. Kéz- iratom elkészültéig a megjelent hozzászólások többsége (Kőszegfalvi ...

NÉMETH SÁNDOR. Mintha-városból mintavárost! A magyar urbanizáció mennyiségi útja és minőségi átmenete. Szakmai párbeszéd és politikai konszenzus.

forrás szerint a környezettudatos vásárlás és a szociális felelősség tartozik ide, ... tudatos fogyasztó olyan fogyasztó, aki nemcsak saját elégedettségét, ...

A Lidl és a Penny Market diszkontüzletek említési gyakorisá- ... Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereske- delmi Tanszék.

sekben már a vezetékes vízellátás és a fürdőszoba-ellátás a differenciáló elem. Az ötödik főfaktor, az értelmiségi foglalkozások jelenléte közvetve utal az ...

lyültséggel, megalapozottsággal tárgyalja a Duna-térség múltját, történelmi fejlődésének, jelenének ... gondos, alapos megközelítése egyben aláhúzza a könyv.

20 июн. 2017 г. ... Svájc esetében is hasonló nyelvi sajátosságok határozzák meg a nemzetközi együttműködéseket: az ország nyugati városai (Genf, Lausanne).

giói sorozat negyedik kötete, Északnyugat-Erdély ... zolta a régió gazdasági és etnikai térképét. A ... gat-Erdély problémarégióit, melyeket térképen is.

Fokról-fokra a települési lépcsőn –. Társadalmi-gazdasági különbségek ... Forrás: saját szerkesztés. Az adatok forrása legtöbb esetben a KSH T-STAR ...

2019). A megyében az általános iskolai vagy annál ... A téma közgazdasági vizsgálatának döntő többsége munkaerőpiaci szempontból.

intézményesülése, a Ceauşescu-korszak). A II. fejezet a természeti környezettel foglalko- zik részletesen 40 oldal terjedelemben, ezen belül.

28 сент. 2018 г. ... 2) A KSH földrajzi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, ... településhalmazt) Debrecen mellett további 12 település alkotja: ...

12 февр. 2019 г. ... rab), azon belül is a GOP keretében (26 darab) írtak ki. ... Kohéziós Politikával kapcsolatos stratégiai jelentésében szintén közzétett ...

területi súlypontjainak taglalásakor válik regionális szempontúvá. ... és földrajza … az iparosítás története és földrajza.” ... Az új Európa regionális.

hátrányos helyzet, zsáktelepülés, területi stigma. A tanulmány a magyarországi periférikus terüle- tek kialakulását, munkaerőpiaci folyamatait és.

TÓTH GÉZA – DR. NAGY ZOLTÁN. Eltérő vagy azonos fejlődési pályák? A hazai nagyvárosok és térségek összehasonlító vizsgálata*.

A Kínai Népköztársaság megalapítása (1949. október 1.) ... nye, hogy jelentősen megbomlott az újszülöttek között a fiú–lány egyensúly. Mivel a.

1 янв. 2012 г. ... DR. IVANCSICS IMRE – DR. TÓTH JÓZSEF ... Somogy, Tolna és – Pápa térsége tekintetében – Veszprém megye is.

DR. NAGY GÁBOR. A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei a várostérségek lehatárolásában. *. Az NKTH/NIH által támogatott kutatás ...

Pusztaszabolcsra az a védett, kora barokk orgona, amelyen Liszt Ferenc is játszott a pesti Ferences templomban. Katolikus templom az Óvárosban és ...

ragását, ami az állam újraosztó szerepének csökkentését is jelentette. ... sok esetben lefojtotta a gazdaságot, aminek társadalmi ára a megnövekedő munka-.

Utána ösztön- díjasként kikerültem a Szovjetunióba ... Számára is volt 2–3 mondanivalóm, amit bevett a doktorijába. ... 1241 olyan évszám, amit még az elemi.

31 мая 2019 г. ... gű azon vállalat, amelynél a saját tőke aránya 30% alatti. Ha országos szinten figyeljük meg az önkormányzati vállalatok tőkeerősségi mu-.

5 июн. 2019 г. ... kerület. Józsefváros területének nagy része a történelmi belváros részét képezi. A kerület relatív kis kiterjedése (6,85 km2) ellenére ...

A 2008–2012 időszakra ezt bizonyította a Klímaváltozás hatása ... Magyarországon az éghajlatváltozás egészségkárosító hatásaival a 2000-es évek.

A II. világháborút követően a német tartományokat a politikai kényszerűség új pályá- ra terelte. Az öt keletnémet tartomány és Kelet-Berlin szovjet ...

mogatási politika átfogó ismertetését és értékelését adják Nagy András (2011, ... hivatkozott munkákban tekinthető át (Faluvégi 1995, Pénzes 2014a).

6 апр. 2013 г. ... multiplikátor-hatásainak kérdését (Barta 2002, Grosz 2006, 2012, ... recesszió a gumi- és műanyagipar esetében is jelentős visszaesést ...

hálózatukat, Nemes-Nagy (1998) centrum–periféria elméletére alapozva ezt nevez- ... vetkezetek is terjeszkedtek, és a piacképesebb városokat hódítottak meg ...

alkalmazott indikátor. – Cohen. (2014):. Dél-Amerika intelligens városai. (6 komponens, 28 indikátor). – Smart city érettségi modellje (2014).

17 мая 2016 г. ... Területi Statisztika, 2016, 56(5): 483–519; DOI: 10.15196/TS560501 ... A hatodik fejezetben – más megközelítésben – szintén ... pest–Pécs.

[email protected] Kulcsszavak: ... Pomázi István – Szabó Elemér ... egyéb szervektől származó, a háztartáshoz hasonló üveg-, fém-, műanyag- és papír-.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.