Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a szerzők ...

Egy másik új irányzat a közlemény lényegi részének ismerte- tése és utalás arra, hogy a részletek a világhálón olvashatók a folyóirat honlapján.

Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a szerzők ... - kapcsolódó dokumentumok

Egy másik új irányzat a közlemény lényegi részének ismerte- tése és utalás arra, hogy a részletek a világhálón olvashatók a folyóirat honlapján.

kony allokálására (a klasszikus példák a J. F. Kennedy repülőtér New Yorkban, a ... Janic (2005) modelljét a New York-i LaGuardia adataira alkalmazta.

Kulcsár Valéria: A szarmata temetkezési rítus néhány jellegzetessége. A halmos temetők. ... начала V вв. в восточной части Карпатского бассейна.

motorolaj minták (S40, RME, TESSOL, GAZO) alapján. Az elemzés során a motorolajok fontosabb kenéstechni- kai jellemzői (viszkozitás, viszkozitási index, ...

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (továbbiakban: PTE ÁOK vagy Kar) ... cikk melyen az újság neve stb. látható, amely tartalmazza a Pécsi.

21 янв. 2019 г. ... Telenor ASA szabad cash flow módszerrel történő ... BÁCS Z. – ÁCS P. – HEGYI G. – BÁCSNÉ B.É. (2018a): The effect of complex climate therapy ...

fa hosszirányú tömörítéséhez és annak bármely irányban elvégezhető ... eszközös mérés, és az ezt követő térfogatszámítás, azaz a kézi eszközös köbözés.

Svájc és Ausztria az örö<ös semlegesség képviselői. ... elég volt, na a semleges ország távol tartotta magát 3 fegyveres küzdelem.

Ezután a szokások és a Dionüszosz-kultusz nyomainak kapcsolatát vizsgáljuk, mozgásos modellek elemzésének tükrében. Elkülönülten vizsgáljuk a szokássor ...

(csiperke gomba - Agaricus Bisporus) szárítási kísérleteivel kívántuk igazolni, hogy a száradó anyag tulajdonságait is fegyelembe vevő szárítási stratégiák.

hasznosítású fajta (hús, tej, gyapjú) a specializált fajtákhoz hasonlítva ... ugyancsak kockázati tényezőként jelentkezett, és így a felvásárlás.

egyetemi tankönyve (szerk: Pál Attila) Medicina Zrt. 2012. 12. Orvos Hajnalka, Ertl T: Az újszülött ellátása,. A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve, ...

A karácsonyi és Lázár napi ... A karácsony ünnepi szokások kapcsán vizsgált falvak lakosságszáma ... filigrán díszítések és ezüst szegélycsík van.

a kérdezés előtti három hónapban az internetet (KSH, 2008: 3). ... The empires of the future are the empires of the mind. Ld.: The Oxford Dictionary of ...

A makedón/macedón kultúra többnyelvű folyóirata ... az Oszmán Birodalom ellen indított háborút – az orosz hadüzenetet 1877.

számban találkozunk szent forrásokkal a Balkán-félszigeten élő katolikus és ... edited by Bartha Elek, Keményfi Róbert and Lajos Veronika, 175-183.

Nagy Diána rendőr hadnagy, Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Nagy Ivett egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar.

Az, hogy az intézmények csökkentik a szereplői bizonytalanságot, ... bizonyos érdekeknek való megfelelés szempontjából egy alku következményeként a.

... amely a paradigma-váltás indokait így szövegezi: 1 Balogh Sándor, kandidátus, professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (Szeged).

Ekkor a legjobb esetben is csak a természetes rátának megfelelő exogén nö- ... vonásait, továbbá bemutatja az 1995 és 2010 között készült magyar filmek ...

A monetáris politika az EU előszobájában. Gidai András1. A közeljövőbeli EU tagság váltást hozott a magyar monetáris politikában. Az egyre.

De ha ez a hálózat elveszi a kis utcai birkasült-árus kenyerét, egzisztenciáját, akkor bizonyosan hatalmas ellenérzést vált ki.) Az a döb-.

Építőipar Kht. megbízására készült, a hazai építőipari klaszter megalapozására szolgáló tudományos kutatás eredményeit összegzi. A klaszterek kialakulása ...

A pénz, pénzügyi szféra jelentősége, szerepe a világgazdaságban a XX. század második felétől ugrásszerűen megnőtt. Irányítása és érdekei mentén alakulnak a ...

A divat mint fogyasztói externália. A divatjavak fogyasztásának a normál javakéhoz képest számos sajátossága van; meghatározó az, hogy az érzelmek és a ...

A villamos energia iparban monopol tevékenységnek számítanak a ... mértékben elváljanak egymástól, mert csak így van lehetőség a hálózathoz való szabad.

felmérések száma, amelyek a borászok marketing-irányultságát vizsgálták. (A kutatások általában a fogyasztási és vásárlási szokásokról nyújtanak információt ...

Az építőipar napjainkban szinte mindegyik nemzetgazdaság meghatározó ágaza- ta. A globális verseny új feltételeinek való megfelelés kényszere, ...

Egyetemek kontra főiskolák: „fortélyos félelem igazgat”? 48. 5.1. A bolognai képzésre történő átállás eltérő nehézségei.

2014: Tanulmányok Lengyel Imre professzor 60. születésnapja tiszteletére. ... Miért fizet arányosan sokszorosan többet az, aki egyetlen nap használja az au-.

Az endogén fejlődés fogalma igen összetett, főleg ha azt az endogén növekedéshez hasonlít- juk. Ez logikusnak is nevezhető, hiszen a társadalmi jólét igen ...

Kulcsszavak: pénzügypolitika, monetáris politika, rendszerváltás, ... azért is, mert nem tudta megteremteni a pénzügypolitika komplexvitásában az.

hiszen ehhez olyan végső kérdésekre kellene megfelelni, mint pl. Mi a jó? Mi az emberi élet célja, értelme? Azt azonban képesek vagyunk meghatározni, ...

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly. Kállay László1. A tranzakciós költségek egyik legfontosabb funkciója, hogy a lebonyolítás ...

Kolos K. (2010): Értékek, szerepek és életmód ötvenen túl. Corvinus Marketing. Tanulmányok, 1, 29–38. o. Knudsen, G. (1997/98): Travel as Pilgrimage in late ...

aggregátor cégek (pl. szállás.hu), illetve egyéb elektronikus csatornák (pl. desztinációs honlapok). Említést kell még tenni az elektronikus elosztási.

utódlás aspektusából. Bogdány Eszter – Csizmadia Tibor. Hazánkban elsősorban az 1980-as évektől kezdtek el a kis- és középvállalkozások (KKV).

Az egészséggel kapcsolatos fogyasztói döntések elemzése a lehetőségelmélet tükrében. Az egészség-gazdaságtani folyamatok modellezésében gyakran használt.

1 Az e-wom kifejezést az online szájreklám szinonimájaként használjuk. ... Az online vásárlás inkább magányos, tervszerű folyamat, mintsem társadalmi, ...

Csehország – a külföldi befektetők országa. VÉGH MARCELL ZOLTÁN. A 2008-ban kirobbanó válság Csehországot késve érintette, 2009 közepére azonban világossá.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.