Területi Statisztika 2016/1

Kertész János. Budapesti Műszaki és. Gazdaságtudományi Egyetem, ... Lengyel Balázs – Varga Attila – Ságvári Bence – Jakobi Ákos – Kertész János.

Területi Statisztika 2016/1 - kapcsolódó dokumentumok

Kertész János. Budapesti Műszaki és. Gazdaságtudományi Egyetem, ... Lengyel Balázs – Varga Attila – Ságvári Bence – Jakobi Ákos – Kertész János.

17 мая 2016 г. ... Területi Statisztika, 2016, 56(5): 483–519; DOI: 10.15196/TS560501 ... A hatodik fejezetben – más megközelítésben – szintén ... pest–Pécs.

forrás szerint a környezettudatos vásárlás és a szociális felelősség tartozik ide, ... tudatos fogyasztó olyan fogyasztó, aki nemcsak saját elégedettségét, ...

2 июн. 2020 г. ... Bari a magyar búza, Genova a kőolajtermékeink, Catania, ... Fiume és a magyar–horvát tengerpart közötti „szomszédos” áruforgalom.

Mendöl 1944, Bulla – Mendöl 1947, Erdei é. n., 1971, Frisnyák 1990) és az általános ... (2006): Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára.

Rudabányai-hegység völgyében. ... lyebb pontján kialakult, egyedi látványt nyújtó bányató, amely közel 60 méteres mélységével jelen-.

NÉMETH SÁNDOR. Mintha-városból mintavárost! A magyar urbanizáció mennyiségi útja és minőségi átmenete. Szakmai párbeszéd és politikai konszenzus.

Területi Statisztika hasábjain indult Tóth József (2008) problémafelvetése nyomán. Kéz- iratom elkészültéig a megjelent hozzászólások többsége (Kőszegfalvi ...

A „Világföldrajz” egy (hajó)szerkesztő szemével. Mint tantárgy, Diósgyőrben ... Marosi Lajos (2009): Egy Carpathia-titok nyomában. A csalóka regisztertonna.

Fokról-fokra a települési lépcsőn –. Társadalmi-gazdasági különbségek ... Forrás: saját szerkesztés. Az adatok forrása legtöbb esetben a KSH T-STAR ...

giói sorozat negyedik kötete, Északnyugat-Erdély ... zolta a régió gazdasági és etnikai térképét. A ... gat-Erdély problémarégióit, melyeket térképen is.

A Lidl és a Penny Market diszkontüzletek említési gyakorisá- ... Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereske- delmi Tanszék.

20 июн. 2017 г. ... Svájc esetében is hasonló nyelvi sajátosságok határozzák meg a nemzetközi együttműködéseket: az ország nyugati városai (Genf, Lausanne).

sekben már a vezetékes vízellátás és a fürdőszoba-ellátás a differenciáló elem. Az ötödik főfaktor, az értelmiségi foglalkozások jelenléte közvetve utal az ...

Irak, Irán, Izrael, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Omán, Szaúd-Arábia, Szíria, Törökország. ... Kuvait nem bővelkedik vonzó látnivalók-.

lyültséggel, megalapozottsággal tárgyalja a Duna-térség múltját, történelmi fejlődésének, jelenének ... gondos, alapos megközelítése egyben aláhúzza a könyv.

2019). A megyében az általános iskolai vagy annál ... A téma közgazdasági vizsgálatának döntő többsége munkaerőpiaci szempontból.

intézményesülése, a Ceauşescu-korszak). A II. fejezet a természeti környezettel foglalko- zik részletesen 40 oldal terjedelemben, ezen belül.

mogatási politika átfogó ismertetését és értékelését adják Nagy András (2011, ... hivatkozott munkákban tekinthető át (Faluvégi 1995, Pénzes 2014a).

zások mentek végbe Magyarországon mind a cigány népesség számában, mind az ... cigányok többségének anyanyelve magyar, és igen heterogén népességről van szó.

csikon (felemelés után) forgózsámoly-kerékpárokat cserélnek. Még a legna- gyobb átrakóövezetek (Csap/Záhony, Tiszacsernyő, Malaszevice) is csupán.

SÓLYOM ILDIKÓ. Vaja. Vaja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírség keleti peremén található. 35 km-re fekszik a megyeszékhelytől, Nyíregyházától.

alkalmazott indikátor. – Cohen. (2014):. Dél-Amerika intelligens városai. (6 komponens, 28 indikátor). – Smart city érettségi modellje (2014).

hátrányos helyzet, zsáktelepülés, területi stigma. A tanulmány a magyarországi periférikus terüle- tek kialakulását, munkaerőpiaci folyamatait és.

A török kiűzése után Savoyai Jenő volt a vidék legjelentősebb földesura, majd a XVIII. század- tól a sziget ismét királyi birtok lett.

A Kínai Népköztársaság megalapítása (1949. október 1.) ... nye, hogy jelentősen megbomlott az újszülöttek között a fiú–lány egyensúly. Mivel a.

[email protected] Kulcsszavak: ... Pomázi István – Szabó Elemér ... egyéb szervektől származó, a háztartáshoz hasonló üveg-, fém-, műanyag- és papír-.

Pusztaszabolcsra az a védett, kora barokk orgona, amelyen Liszt Ferenc is játszott a pesti Ferences templomban. Katolikus templom az Óvárosban és ...

6 апр. 2013 г. ... multiplikátor-hatásainak kérdését (Barta 2002, Grosz 2006, 2012, ... recesszió a gumi- és műanyagipar esetében is jelentős visszaesést ...

28 сент. 2018 г. ... 2) A KSH földrajzi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, ... településhalmazt) Debrecen mellett további 12 település alkotja: ...

és a vallási motívumok – azonkívül, hogy a 20. századi kettéosztottságban markáns ... eredményezték, hogy a 2000-es évek végi gazdasági válságig a „kelta ...

nek többek között Hollókő (Kovács–Molnár 2000), Kazár, Bánk és Mihálygerge. ... Fontos kiemelni a Hollókői Húsvéti Fesztivált, mikor a falu apraja-nagyja.

A II. világháborút követően a német tartományokat a politikai kényszerűség új pályá- ra terelte. Az öt keletnémet tartomány és Kelet-Berlin szovjet ...

31 мая 2019 г. ... A két világháború közötti időszakban az Aero, a Jawa és a Škoda számított ... Az elérhető adatok szerint Csehországban 1920-ban 400,.

12 апр. 2018 г. ... KOLOS, K. (2010): Értékek, szerepek és életmód ötvenen túl Corvinus Marketing Tanulmá- nyok 1: 29–38. KONCZOSNÉ, SZ.

Területi Statisztika, 2017, 57(6): 639–664; DOI: 10.15196/TS570603 ... Miután a bővített négy csoportindikátor végső kialakítása megtörtént, újabb.

Utána ösztön- díjasként kikerültem a Szovjetunióba ... Számára is volt 2–3 mondanivalóm, amit bevett a doktorijába. ... 1241 olyan évszám, amit még az elemi.

hálózatukat, Nemes-Nagy (1998) centrum–periféria elméletére alapozva ezt nevez- ... vetkezetek is terjeszkedtek, és a piacképesebb városokat hódítottak meg ...

12 февр. 2019 г. ... rab), azon belül is a GOP keretében (26 darab) írtak ki. ... Kohéziós Politikával kapcsolatos stratégiai jelentésében szintén közzétett ...

ragását, ami az állam újraosztó szerepének csökkentését is jelentette. ... sok esetben lefojtotta a gazdaságot, aminek társadalmi ára a megnövekedő munka-.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.