A Budapesti Orvostudományi Egyetem tanrendje, 1958-1959

Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend csoport- beosztása szerint). I. sz. ... nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője adja meg a helyi viszo.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem tanrendje, 1958-1959 - kapcsolódó dokumentumok

Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend csoport- beosztása szerint). I. sz. ... nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője adja meg a helyi viszo.

A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM TANSZÉKÉI ... Tanszékvezető: Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár. ... ORVOSI VEGYTANI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Br. SŐS JÓZSEF egyetemi tanár, tudo.mányos rek torhelyettes, ... Steczek Katalin, Dr. Szlamka István, Dr.Sza ... kely Judit, Dr. Sommer Zsuzsa, Dr. Rétsági.

Tanszékvezető: Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi ... Dr. BANGA ILONA egyetemi docens. Fakultativ testnevelés. Heti 5 óra. Télen Nemze ti Sportuszoda és tornaterme, ...

Dr.Tóth Tihamér. Tudományos főmunkatársi Dr.Molnár Lajos. III.s z .S E B É S Z E T I KLINIKA. /IX..Nagyvárad tér 1./. Tanszékvezető: Dr.Stefanies János ...

Dr.Szigeti Márta, Br.Duvay Csilla, Dr.Mohácsi. Judit. - 15 -. KÓRÉLETTANI INTÉZET ... Tanársegédek: Cr.Csűrös Éva, Dr.Szabó József, Dr.Szabó.

Dr.Sárközi Gábor, Dr.Dallos György. Központi gyakornok: Dr.Tóth Miklós ... Dr.Bögi Imre, Dr.Bakody Hezső, Dr.Dénes. József. Gyakornok: Dr.Marton Katalin.

Az előadás helyei Szájsebészeti és Fogászati Klinika. DB. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens, kandidátus. A vérkeringés! betegségek aegelősése. korai felismerés ...

Az etika fogalma ёз tárgyköre. Az előadás ideje: 1960. szeptember 30., ... a) az ellenforradalom áldozatainak gyermekei, b) „-Népköztársasági Egyetemi és ...

űr,Dobozy Ottó. Dr.Gruszozynska M&fdalena. Dr.K6h.idai László űr*László Va_ ária ... Péter Kúria. Dr.JKheneo Gonzales Cabcllo. Dr.Somogyi Anikó.

DR. NEMES ATTILA egyetemi tanár az orvostudomány doktora ... Dr. Farkas György egyetemi sugárvédelmi megbízott ... Dr. Thomka Magdolna. Klinikai orvosok:.

Ladányi Andrea. Intézeti mérnök: Csikós András ... TMB ösztöndíjasok: Dr. Abel Tatjana. Kerepesi Mária ... Dr. Jancsó Györgyi. Dr. Vermes Gábor.

Vincze Katalin. Zsuffa Ruth. Bölcs Ágnes. Erődi Marianna ... Dr. Farkas Mariann tanulmányi fe ... Dr. Mórotz Kenéz adjunktus. Pataki Ilona adjunktus.

Dr.Takács János vezető lektor,. Dr.Szénási József egyetemi docens, a Marxizmus-. Leninizmus Intézet képviselője,. Som Ferenc tanszékvezető tanár,.

Mári Dóra előadó. Marton Gyuláné előadó ... Lugosi Gábor. Tel.: 133-9937 a.) Gazdasáai Főosztály ... Tudományos munkatársak: Dr. Dóra Eörsné. Tóth András.

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 10-19,45 óráig ... Mercz Flórián. Dr. Major dános ... Az alapítvány ezen tőke mindenkori évi legmagasabb OTP.

Dr.Ivan László egyetemi adjunktus. Dr.Jl.kab Tivadar egyetemi tanar. Dr.Kassay Stefánia egyetemi docens. Dr.Kövér György egyetemi adjunktus.

Dr. Peti Peterdi János. Sahrakh Mirza. Dr. Ungvári Zoltán ... Dr. Puskás Ferenc. Dr. Schnaider Tamás. Steták Attila ... Dr. Dallos Gábor. Dr. Doros Attila.

Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár (ÁOK) ... Szántai Lászlóné. Dr. Újhelyi Margit ... temi végzettség megszerzésére irányuló képzést.

FEJÉRDY PÁL egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa ... Gregorics Zsuzsanna 5158. Virág Miklós ... tudományos diákköri munkáról jellemzést,.

BÁLINT KATALIN gyógyszerész a GYÖK KISZ titkára ... Kliniko-Pharmacológiai státuszon: Dr. Bihari Katalin. MTA státuszon: ... Dr# Szász Katalin ...

Dr. SZÁSZ GYÖRGY, a GYÖK dékánja. Dr. MAGYAR KÁLMÁN PB titkár ... Tat érné,/ Kulcsár Katalin előadó. Dejcző Andrásné előadó ... König Györgyi. Szász Katalin ...

Dr. Fürst Zsuzsanna egyetemi tanár. Egyetemi tanárok ... Dr. Cserháti Endre ... részt vevő oktató gyógyszerészek, valamint fiatalon doktorált szakemberek.

Szerkesztette: Dr. Szabó Béla rektori hivatalvezető ... Bellovicsné. Szabó Zsuzsanna. Tel.: 128-5049 ... Dr. Litavszky Zsuzsa. Urológiai Osztály:.

Tállal Balázs,. Thomann Antal,. Verbényi József,. Dr.Vass Ádámné ... Dr.Sebestyén Julia ... családja tényleges életszinvonalát. Ezt számos egyéb té.

1998 december 21-től 1999. január 29-ig. 1998. november 30-tól 1999. ... Dr. Berki Zoltán. 6203. Munkatársak: ... Dr. Tamás Ferenc. Dr. Vörös Krisztián ...

Béla, Dr. Karczag Adrienne, Mátrai Mária, Dr. Szógyi. Mária. OBVOSI VEGYTANI INTÉZET ... Dr. Bényi-Vámos Ferenc, Dr. Sárai Koppány, Dr. Sebestyén.

Dr. Horváth Károly Dolgozói KISZ titkár. Megh ivás alapján szavazati joggal;. Dr. Halay Tibor c. egyetemi tanár, a Marxizmus-Leninizmus I. igazgatója.

Magyar közigazgatási jog. ... Dr. Krf,puska Géza magán-. __ tanár. ... gyat, amely a jelen szabályzat szerint alapvizsga-tárgy, ezt a tárgyat egy.

Az 1960/61. tanév folyamán két kimagasló előadás hangzott el a poli ... Segédmunkások: Papp Béla, Csernus József, Tímár Gyula, Villás.

egyetemi tanár és Dr. Gábor György egyetemi docens, dékánhelyettes. ... Baló József: Az általános kórbonctan tankönyve, Budapest, 1962, Medicina.

12 нояб. 2020 г. ... sz. 87. Page 90. Dr. Farkas László: Szovjetunió. 1965. július 15- ...

1 янв. 2021 г. ... ként jelentetjük meg Évkönyvünket szerkesztési és technikai okokból. ... Néhány fontosabb adat a Budapesti Orvostudományi Egyetemről .

Mária, Dr. Kondás József, Dr. László Előd, Dr. Nedelka Zsuzsa, Dr. Szegedi ... Tanársegédek: Dr. Böröcz Lajos, Dr. Biiky Béla, Demcsák Sándorné dr.

Cenk hegy, Kisfüggőkő, Dalmácia: Risano, A. Ausztria: Payerbach, Rax Alpok. Greguss P. & Wagner ]. Lika Krbava: Korenica. Grundl I. (1. Feichtingernél is!)

A Beregi-sík több csapadékot kap, mint az Alföld egyéb tájai. 600-700 mm között mozog az évi csapadékmennyiség. Hűvösebb az éghajlata is: évi középhőmér-.

12 нояб. 2020 г. ... akkor a nyugati városfalnak a mai Kiskorona és Pacsirta utca között kellett húzódnia. ... vagy egy modern festmény, erre tanít minket.

magyarul: A tudatlan orvostól ments meg Uram minket. ... Dual effect of warm ambient temperature on the sleep-waking cycle in.

12h30: Ebéd a „Vadászkürt étterem”-ben (Udvarnoki u. 6) Üdvözlés: Jenei Zsigmond. • 16h: Zárszó (Németh György).A hivatalos találkozó vége.

(2) Az Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban Kar) a Debreceni Egyetem (a továbbiakban Egyetem) kara, mely a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.