doktori.btk.elte.hu/folk/szabomagdolna/tezis.pdf

Signa-i szalmamúzeum megbízásából követi a toszkán szalmafonás történetének epizódjait, a svájci hatásokat (2001) A svájci termelés.

doktori.btk.elte.hu/folk/szabomagdolna/tezis.pdf - kapcsolódó dokumentumok

Signa-i szalmamúzeum megbízásából követi a toszkán szalmafonás történetének epizódjait, a svájci hatásokat (2001) A svájci termelés.

készítést: a saját fogyasztásra szánt házisajt nem ismeretlen, de nagy mennyiségű előállítására, ... készítés között. ... A lóistálló oldalában nyúlketrecek.

hogy van olyan javasasszony, aki azt mondja, hogy csak a gyűdi víz segít, vinnék is ezer liter szám- ra, nem is ez a baj, hanem az, hogy mire szánják.

anyjuk a vasorrú bába, apjuk a bakarasznyi ember, feleségük boszorkány lehet. ... A fekete csődör annak a sárkánynak (aždaha) a hátára vetődik, ...

Az ismert filmen felül a Pokolbeli víg napjaim elfeledett szövegverzióiból gyűjtöttem példákat a Faludy által megélni vélt találkozásokra, ahol.

próbálja felvázolni a fiatal királynő helyzetét. Erzsébet hatalomra jutásának évében két fontos protestáns kiadvány is napvilágot látott (John Knox The ...

„Doktori (PhD) értekezés tézisei”. Radák Judit. Vajda Lajos Pepita füzetei. Vajda Lajos téranalíziseknek is értelmezhető szentendrei városképei, ...

A MAGYAR NEOAVANTGÁRD IRODALOMBAN. Irodalomtudományi Doktori Iskola, vezetője: Dr. Kenyeres Zoltán DSc. Általános irodalomtudomány program,.

Pier Paolo Pasolini filmművészetének ikonográfiája. Doktori disszertáció tézisei ... Pasolini és a festészet A Máté evangéliuma tükrében.

primitív novellák még az ókorban jöttek létre, a szóbeli elbeszelések ... az erotikus, néha pornográf alluziók túlzott használata, a promiszkuitás, ...

összefüggései a holland realista festészet tükrében. Doktori tézisek ... Magyarországon folyó flamand barokk festészet kutatásának teljeskörű, bő száz évre.

A tihanyi bencés apátság lassan egy évezredre visszanyúló történetéből e disszertáció csak a barokk újjáéledés korszakát, a 18. századot emelte ki.

könyveket kívántam elemezni, így Orwell 1984-ét és Huxley Szép új világát, ... könyvek többnyire olyan világot mutatnak be, ahol a szabadság valamilyen ...

kiindulópontul, a nézőpont, a nézet – pl. felülnézet (Baranyai Levente) – függvényében létrejövő kép tér-szerkezetét, térbeli sajátosságait vizsgálja,.

díszítette az újonnan épített váci székesegyház liturgikus terét. Főoltárképként Mária és Erzsébet találkozását festette meg, a.

DRAGON ZOLTÁN. IDŐSEBB MARKÓ KÁROLY HATÁSA A MEXIKÓI. TÁJKÉPFESTÉSZETRE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. A bizottság tagjai:.

teszek Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című művében szereplő portréleírások elemzésére. Míg az Ambrus. Zoltán Midás király című regényében leírt valós és.

5. a jelnyelv univerzális nyelv, azaz a siketek mindenütt a világon ugyanazt ... szövegek feldolgozásának képessége és sikeressége az iskolai tanulás.

Egyiptom (a Nílus-delta) egyesítése Ménész király által – nem történhetett meg. A két területen ugyan a Kr. e. 4. évezredben két.

élve a hiposztázis, a névvé válás – ontológiai eseményének fenomenológiai értelmezését. A Richir által megújított fenomenológiai kérdésfelvetésnek és ...

„Borostyánkő-út” és a limesút esetében történt ezidáig részletes és módszeres vizsgálat, amelynek eredményei szembetűnőek a belső,.

Szolnok–Jászberény–Göd vonalig elhelyezkedő lelőhelyekre terjedt ki. ... A vajskai temető egy önálló kulturális szigetet képvisel a Duna–Tisza.

kintjük; létrehozunk egy átmeneti kategóriát a szociolektus és a mediolektus között, a ... nyek azt mutatják, hogy a digilektus nyelvváltozat (szociolektus, ...

huszonnégy kísérleti animációs film és az ezekhez készített forgatókönyvek, ... tulajdonképpen egyszerre volt bennfentes és kívülálló az irodalmárok és a ...

EKLER PÉTER: GEORGIUS TRAPEZUNTIUS NYELVTANI KIVONATA A PRISCIANUSI. INSTITUTIONES ALAPJÁN. SZÖVEGKÖZLÉS ÉS -ELEMZÉS. NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA.

PINTÉR JUDIT NÓRA. TÉZISEK. A disszertáció arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan működik a traumatikus illetve nosztalgikus emlékezet, hogyan hat ...

A Csepel Autógyár a tervgazdaság rendszerében (1949–1953). Doktori iskola: Történettudományi Doktori Iskola. Doktori iskola vezetője: Dr. Székely Gábor DSc, ...

Habsburg–francia hatalmi egyensúly változása a 17. század két jelentős békekötése, a vesztfáliai és a ... Fülöp spanyol király leányaival. ... Lajos és IV.

körülírt szimbolikus-retorikus film érett és hanyatló korszakának jelentős képviselői. Három filmet pedig a korábbi magyar filmtörténeti időszakból (1941, ...

Disszertációm témája a Nemzeti Színház elhelyezése, építése és mőködése a Kádár- korszakban, az ezekrıl kialakult politikai, színházi és társadalmi ...

Szepesség egyéb egyházi testületei és a káptalan kapcsolata, a társaskáptalan hiteleshelyi tevékenysége, egészen a káptalan és szepességi szász lakosság ...

módosítottuk a témánkat, s figyelmünket a politikai nemzet fogalma mögött húzódó ... igénye és az érdekegyesítés gondolata már a 17. században megjelent, ...

A tibeti imazászló (rlung rta) kultusza, a hozzá kapcsolódó rituális szövegek és képi ábrázolások alapján. PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az értekezés témája és ...

Mongóliában nemcsak visszacsapó íj, hanem az úgynevezett egyszerű íj (xawčāxai) is használatban van. Az országhatáron belül leginkább két különálló, ...

mongóliai burjátok sámánizmusával kapcsolatban ez idáig rendelkezésünkre állt, az nagyrészt a különböző rituálékhoz köthető sámándalok illetve a shanarról, ...

magyar–német, magyar–francia és magyar–orosz irányban? 3. Mi jellemzi a két fordító munkáját a honosítás-idegenítés területén?

Ezen kívül mind a német, mind a magyar nyelvben vonatkozhat az egyszerű jelen idő is a jövőre. Felmerül a kérdés, hogy a jövőbeliség jelölésekor a nevezett ...

Legjobban talán II. (Nagy). Frigyes porosz király (1740–1786) fogalmazta ezt meg első, 1752-ben írt politikai testamentumában:.

rásokat [mint a San Francisco Chronicle], mind az ellenállási mozgalom hírforrásait ... tartozik Gene Anthony, aki a hippi mozgalom végét 1967-re datálja, ...

Dr. Hámori Balázs ... Becker és Murphy, 1988), míg a dinamikus következetlenségek példájaként ... fenti fegyintézetekbe; 150 kérdőív feldolgozása dr.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.