www.szkarabeusz.hu/MSDS/K%C3%A1lcium-hidroxid.pdf

Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: Kálcium-hidroxid. A termék angol neve: Calcium hydroxyde.

www.szkarabeusz.hu/MSDS/K%C3%A1lcium-hidroxid.pdf - kapcsolódó dokumentumok

Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: Kálcium-hidroxid. A termék angol neve: Calcium hydroxyde.

Fluoreszcein. Verzió száma: 1.0. 1 oldal. Raktár, iroda: 7622 Pécs Verseny u. ... A termék neve: Fluoreszcein (C.I. 45350). A termék angol neve: Fluorescein.

Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és. Kereskedelmi Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP. (EU)2015/830. Verziószám: 1.4. A készítés dátuma: 2020.03.05.

... Vas(II)-oxalát 2-hidrát. A termék angol neve: Iron(II) oxalate dihydrate. REACH szám: -. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:.

... Vas(III)-klorid oldat. A termék angol neve: Iron(III) chloride solution. REACH szám: -. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:.

Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: Kálium-klorát. A termék angol neve: Potassium chlorate.

Nátrium-jodid. Verzió száma: 1.0. 1 oldal. Raktár, iroda: 7622 Pécs Verseny u. 17. ... A termék neve: Nátrium-jodid. A termék angol neve: SODIUM IODIDE.

27 февр. 2020 г. ... A termék neve: Ezüst-szulfát. A termék angol neve: Silver sulfate. Reach regisztrációs szám: -. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő ...

Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító: A termék neve: Kálium-dikromát. A termék angol neve: Potassium ...

Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és. Kereskedelmi Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP. (EU)2015/830. Verziószám: 1.0. A készítés dátuma: 2019.02.08.

1 мар. 2020 г. ... A termék neve: Hidrogén-bromid 48 %. A termék angol neve: Hydrobromic acid. REACH regisztrációs szám: -. 1.2.

A termék neve: Puffer oldat pH 10 (Ammóniás). A termék angol neve: AMMONIA BUFFER (HARDNESS BUFFER). 1.2 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

17 февр. 2017 г. ... A termék neve: Magnézium-szulfát vízmentes. A termék angol neve: Magnesium sulfate anhydrous. 1.2 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

30 мар. 2018 г. ... Güvenli elleçleme için önlemler. : Avoid contact with skin and eyes. Hijyen ölçütleri. : Herhangi birşey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan ...

BIOLABO SAS - Owren Koller Buffer - REF13883 1x60mL. FDS 13883. Safety data sheet. $ccording to 1907/2006/EC (RE$CH), 453/2010/EU, 2015/830/EU.

19 мар. 2013 г. ... szerves és szervetlen vegyipar használja fel. ... A vonatkozó R, S, H és P mondatok (szám és teljes szöveg). R mondatok.

7 сент. 2017 г. ... Réz (II) -hidroxid. Termék szám. 9864. Regisztációs szám (REACH). Ez a információ nem áll rendelkezésre. Index-Sz. 029-021-00-3. EK-szám.

A gyenge savak és bázisok híg vizes oldatban sem disszociálnak teljes mértékben. Vizsgáld meg a következő táblázatok adatait, hasonlítsd össze az előző, ...

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Magnézium-hidroxid. Termék szám. 9453. Regisztációs szám (REACH). 01-2119488756-18-xxxx. EK-szám. 215-170-3.

11 мая 2016 г. ... A figyelmeztető mondatok és EU figyelmeztető mondatok teljes szövege ... A vonatkozó R-mondatok listája (a 2. és 3. fejezet sze-.

Termékleírás: A Calcicur röntgenárnyékot adó, vizes bázisú kalcium-hidroxid paszta, pH értéke >12.5. Javallatok: - indirekt pulpasapkázás mély kavitások ...

Alumínium-hidroxid. Termék szám. 3254. Regisztációs szám (REACH). Az azonosított felhasználások megadása nem szükséges, mert az anyag a REACH-rendelet sze-.

vegyértékváltó átmenetifém ionokat is (vas, mangán, réz és nikkel).101–103 A legtöbb esetben szubsztituálták a polioxometallát-katalizátorokat.

21 июл. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Tetrabutil-ammónium-hidroxid 40 % vízben. Termék szám. 5026. Regisztációs szám (REACH).

A termék neve: tri-Kalcium-foszfát. A termék angol neve: Calcium phosphate. 1.2 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

amikor megérkezett a hír: Sznofru Alsó- és Felső Egyiptom uralkodója ... szétszéledve folytatták a látnivalók megtekintését, annál inkább, mert.

A pozitív eredmény utalhat múltbéli, vagy fennálló, nem a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzésekre is. A tesztet egészségügyi dolgozók használhatják ...

Acarbose from Actinoplanes sp. ca. 100 FIP-AIU/mg contact dried, amorph. (O-4,6-(dideoxy-4-[[[1S-(1, 4, 5, 6)]-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-.

7 мая 2018 г. ... Kénsav 30-40% (kénsav, elektrolit akkumulátorokhoz) ... SU21 Fogyasztó felhasználása: háztartások (= népesség általánosan = fogyasztók).

1.1 Product identifier. · Trade name: Break-Free CLP Liquid. · Article number: 1009216, 1009217, 1009221, 1009223, 1009229, 1009230, 1009231, 1009232, ...

BLEACH-6. Product UPC. Recommended us of the chemical and restrictions on use. 27909-03008. Product Code ... See 29 CFR 1910.132-138 for further guidance.

6 авг. 2018 г. ... Isopropyl Alcohol isopropanol; 2-Propanol. Liquid. SAFETY DATA SHEET. GHS product identifier. Other means of identification. Product type.

Product Name: FRAGRANCE OIL – ACQUA DI GIO TYPE. Product ID: CF004931. Product Use: Fragrance. INCI: Fragrance. Date Issued: 07/22/2013.

Page 1. O. Me. H. H. H. OH. O. HO. HO. HO. HO2C. CH. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6.

Page 1. O. HO. HO. OH. O. HO. O. O. O. OH. HO. HO. HO. HO. OH. OH. 3. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6.

Syngenta Crop Protection, LLC. Post Office Box 18300. In Case of Emergency, Call. 1-800-888-8372. Greensboro, NC 27419. CAS No.: 91465-08-6. Chemical Name:.

8 мар. 2016 г. ... megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. Page 4. BIZTONSÁGI ADATLAP (2015/830/EU).

THIS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) HAS BEEN PREPARLD IN COMPLIANCE WITH THE FEDERAL OSHA HAZARD. COMMUNICATION STANDARD, 29 CFR 1910 1200.

11 февр. 2021 г. ... +359 2 9154 233. Венгрия. Országos Kémiai Biztonsági Intézet. Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató. Szolgálat. Nagyvárad tér 2.

28 окт. 2020 г. ... Nagyvárad tér 2. 1097 Budapest. +36 80 20 11 99. WOLF OIL CORPORATION N.V.. Georges Gilliotstraat 52. 2620 Hemiksem - België.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.